اعجاز عددی قرآن

واژه ی ابلیس 11 بار در قرآن آمده و جالب این که به همین تعداد یعنی 11 مرتبه فرمان به استعاذه ( پناه بردن به خدا ) تکرار شده است.

واژه ی انفاق و مشتقاتش و واژه ی رضا ( خوشنودی ) هر دو به یک اندازه به تعداد 73 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه ی ایمان و مشتقات آن 811 بار و واژه ی علم و معرفت و مشتقات آن دو نیز به همین اندازه تکرار شده است.

واژه ی الناس و مشتقات و مترادفاتش مساوی با واژه ی  رسول و مشتقاتش  می باشد که هردو 368 بار در قرآن آورده شده است.

واژه ی بخل ، 12 بار در قرآن کریم آمده است که با واژه های حسرت ( دریغ و اندوه ) و طمع و جحود ( انکار ورزیدن ) برابر است.

واژه ی بصر و بصیرة و واژه ی قلب و فؤاد در قرآن کریم هر دو 148 بار آمده اند.

واژه ی بعث و مشتقات و مترادفات آن و واژه ی صراط هر دو 45 بار در قرآن کریم آمده است.

واژه ی بر ( نیکی ) و واژه ی ثواب و مشتقاتش هر دو 20 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه ی تلاوت ( خواندن ـ پیروی کردن ) و واژه ی صالحات  هر دو 62 بار در قرآن آمده است.

واژه ی جحیم ( دوزخ ) و واژه ی عقاب ( کیفر ) هر دو 26 بار در قرآن آمده اند.

واژه ی حساب و واژه ی عدل و قسط هر دو 29 بار در قرآن کریم به کار رفته اند.

واژه ی حرث ( کشت ) و واژه ی زراعت ( کشاورزی ) و واژه ی فاکهة ( میوه ) هر کدام 14 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه ی حرب ( جنگ ) و مشتقات آن و واژه ی أسری ( اسیران ) هر کدام 6 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه های دنیا و آخرت هر کدام 115 بار در قرآن آمده است.

واژه ی خیانت و واژه ی خبث ( ناپاک ) هر دو 16 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه ی دین و مشتقاتش و واژه ی مساجد و مشتقاتش هر دو 92 بار در قرآن آمده اند.

واژه ی سلام و مشتقاتش و واژه ی طیبات ( پاکیزه ها ) هر کدام 50 بار در قرآن تکرار شده است.

واژه ی شهر ، 12 بار و واژه ی یوم با سایر موارد 365 بار و واژه ی یوم به صورت جمع ( أیام ) و مثنی ( دو روز ) 30 بار در قرآن تکرار شده است.

واژه ی صالحات ( کارهای درست ) و مشتقاتش و واژه ی سیئات ( بدیها ) و مشتقاتش هر دو 167 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه ی صیف و الحر ( تابستان و گرما ) و واژه ی الشتاء و البرد ( زمستان و سرما ) هر دو 5 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه های صیام ( روزه ) و صبر ( شکیبایی ) و درجات و شفقت ( بیمناکی ـ مهربانی ) هر کدام 14 بار در قرآن به طور مساوی تکرار شده اند.

واژه ی صلوة ( نماز ـ دعا ) با واژه ی نجات و ملائکة هر دو 67 بار در قرآن آمده اند.

واژه ی طهر ( پاکی ) و تمام مشتقات آن با واژه ی اخلاص و تمام مشتقاتش به طور مساوی و 31 بار در قرآن آمده اند.

واژه ی عقل و مشتقاتش و واژه ی نور هر دو 49 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه ی فجار ( بدکاران ) ، 3 بار در قرآن آمده است در حالی که واژه ی ابرار ( نیکوکاران ) ، 6 بار ، یعنی دو برابر فجار آمده است.

واژه ی لسان ( زبان ) و واژه ی موعظة ( پند و اندرز ) هر دو 25 بار در قرآن کریم تکرار شده اند.

واژه ی مصیبت ( پیشامد ناگوار ) و مشتقاتش و واژه ی شکر هر دو 75 بار در قرآن تکرار شده اند.

واژه ی مصیر ( بازگشت ) و واژه ی ابد ( همیشه ) هر دو 28 بار در قرآن کریم آمده اند.

واژه ی مسلمین 41 بار در قرآن آمده است و جای شگفتی است که واژه ی جهاد هم به همین تعداد در قرآن تکرار شده است.

آیا همین اعجاز عددی قرآن که 1400 سال قبل بر پیامبر رحمت ، محمد ( ص ) نازل شده است خود برهانی واضح برای معجزه بودن قرآن و بر حق بودن دین اسلام نیست ؟

این مطالب رو از کتاب « دانستنیهای قرآن » تألیف « مصطفی اسرار » آوردم برای اطلاعات بیشتر می تونید به این کتاب مراجعه کنید.

/ 4 نظر / 53 بازدید
parisa

بازم سلام....با تبادل لینک موافق هستی؟؟؟اگه موافق هستی خبرم کن . بگو با چه اسمی لینکت کنم.........[بغل]

parisa

ورق ورق کن "خاطرات ِ" خاک گرفته را ...! شاید غبارش "احساسَت" را به سرفه بیندازد -´´´´#############.•*..*•. .•*..*•. ´´#################.•*..*•. .•*..*•. ´##################.•*..*•. .•*..*•.. ####################.•*..*•. .•*..*•. ####################..•*..*•. .•*..*•. ###################..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•.

ف.ص

سلام......میلاد حسین است و ابوالفضل و علی یعنی که سه منشأ سعادت آمد [گل]

حسین

سلام با مطالبی در باره ی 1-امام زمان عج 2-امام حسن مجتبی علیه السلام 3- بحرین 4- عملکرد کانادا بروزم یه سر بهم بزن