دعای فرج

بـخـوان دعــای فــرج را

 

بـخـوان دعــای فــرج را دعـا اثـر دارد

دعـا کبوتر عشق است و بال و پر دارد 

  بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب

که روزگـار بسـی فتنه زیر سر دارد

بخوان دعای فرج را که با شکسته دلان

نسیم لطف خدا انس بیشتر دارد

بخوان دعای فرج را ولی به قلب صبور

که صبر میوه شیرین تر از ظفر دارد

بخوان دعای فرج را از پشت پرده اشک

که یار گوشه چشمی به چشم تر دارد 

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است

خدای را شب یلدای غم سحر دارد 

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا

حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا

زپشت پرده غیبت به ما نظر دارد

/ 2 نظر / 53 بازدید
امین

مهدی زهرا در انتظارم تا تو را دارم غمی ندارم السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه